Opholdsarealer

Kommuneplanen indeholder bestemmelser om, at der skal udlægges og etableres rimelige, velbeliggende og anvendelige opholdsarealer. Opholdsarealer skal sikres forud for parkeringspladser, under hensyn til etagearealets sammensætning mellem boliger og forskellige former for erhverv. Det fælles opholdsareal skal have en størrelse og udformning, der kan rumme en række sideløbende aktiviteter så som boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter, uden at det er til gene for de omkringliggende boliger eller aktiviteterne indbyrdes.

Lokalplanen sikrer at der skal etableres et sammenhængende grønt fælles opholdsareal på min. 1.500 m². Derudover sikrer lokalplanen at hver bolig skal have et opholdsareal, som en privat have, på min. 60 m². Heraf skal mindst 40 m² være sammenhængende.