Spildevandsplanen

Området er omfattet er Esbjerg Kommunes spildevandsplan og området inddrages som seperatkloakeret, da der ikke umiddelbart er mulighed for nedsivning af regnvand på grund af de lokale jordbundsforhold. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om at der skal udlægges arealer der kan anvendes til tilbageholdelse af regnvand ved kraftige regnhændelser.