Baggrund og formål

Baggrunden for  denne lokalplan er et ønske om at bygge boliger i området.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til boligområde, med mellemliggende grønne fælles friarealer, der både kan tilgodese områdets beboere, men også sikre, at de omkringliggende boliger fortsat har adgang til friarealer i nærområdet.

Ovenfor kan ses en visualisering, der giver en idé om hvordan indtrykket af området muligvis kan blive.