Beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i Sædding og afgrænses af Lyngvejs Ældrecenter og parcelhuse mod syd samt boliger i 2 etager mod hhv. nord og øst.
Lokalplanområdet består af et ubebygget områder, der tidligere har været anvendt som fodboldbane.

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 21.600 m2.

Lokalplanområdet grænser op til forskellige boligområder, der er opført i forskellige perioder og i forskellige stilarter. På Strandvænget findes både traditionelt parcelhusbyggeri fra midten af 60'erne og frem, om- og tilbygget parcelhuse samt rækkehusbebyggelse i 2 etager. 

Nord for lokalplanområdet ligger en offentlig sti samt et større område med bebyggelser, der er opført- og anvendes af boligforeninger.

I nærmiljøet ligger bl.a. Sædding Centeret og Sædding Kirke, der fremstår som markante bygningsværker, både i volumenen og arkitektur.

Udover at lokalplanområdet afgrænses mod andre boligområder, afgrænses lokalplanområdet også af Kystparken og som er en del af et større sammenhængende grønt område mellem de forskellige boligforeninger.

Traditionelt parcelhusbyggeri fra 60'erne og 70'erne på Strandvænget.

 


Boligforeningen Ungdomsbos afdeling på Strandvænget.


 

Den offentlige sti starter ved Kystparken i vest og forløber forbi Fyrparken til Sædding Centeret i øst. Stien udgør den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.