Lokalplanens indhold

I lokalplanområdet gives der mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse, i form af rækkehuse på  1-2 etager. Området forventes at kunne rumme 25-35 boliger.