Afledning af regnvand

Området er omfattet er Esbjerg Kommunes spildevandsplan og området vil blive seperatkloakeret.
I henhold til spildevandsplanen måder, af hensyn til at undgå overbelastning af regnvandsledningen maximalt afledes 10 i/s/ha til forsyningsselskabets regnvandsledning. Den resterende vandmængde skal, så vist det er muligt nedsives på ejendommen, eller forsinkes inden afledning til regnvandsledningen.