Anvendelse

I lokalplanen fastlægges anvendelsen til boligformål som tæt-lav boligbebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til boligområde, med mellemliggende grønne fællesarealer, der både kan tilgodese områdets beboere men også sikre, at de omkringliggende boliger fortsat har adgang til friarealer i nærområdet.