Bebyggelse

I lokalplanområdet gives der mulighed for at opføre boliger som tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelsen skal enten fremstå overordnet med hvide farver eller i jordfarver. Den samlede boligbebyggelse skal have et ensartet udtryk i valg et udformning, materialer og farver.  Der er givet eksempler på materialer og farver i Bilag D.

For at området får et åbent udtryk, skal enhver facades udtryk ændres når den har en længde på 35. m. Det kan for eksempel ske ved at et skift af murstenes udformning, skift i farvens nuance, eller en anden for detaljering.

 

 

Ovenfor er vist en klodsmodel, der giver en ide om hvordan det planlagte boligbyggeri kan komme til at se ud.

 

 

 


Ovenfor er vist en visualisering, der angiver en ide om udtrykket af den planlagte boligbebyggelse.