Støv og lugt

I følge Planlovens §15a og §15b skal der tages hensyn til eksisterende produktionsvirksomheder ved planlægning for miljøfølsom anvendelse, herunder boligområder.

Det nærmeste erhvervsområde med produktionsvirksomheder ligger øst for det planlagte boligområde. Området, benævnt 02-040-010, giver mulighed for virksomheder klassificeret op til klasse 5, i Håndbog for Miljø og Planlægning.

 

For denne virksomhedsklasse vil den anbefalede afstand til boligområder som udgangspunkt være ca. 150 m.

Produktionsvirksomhederne i erhvervsområdet ligger mere end 500 m fra det planlagte boligområde.

I en afstand af 780 m fra det planlagte boligområde ligger virksomheden Viking Life Saving Equipment. Virksomheden har ingen høje afkast og det forventes ikke, at emissionerne herfra vil have nogen indflydelse på den planlagte boligområde. Samtidig ligger der et eksisterende blandet boligområde – 02-010-050 - mellem det planlagte boligområde og erhvervsområdet.

Det er kommunens vurdering, at det eksisterende boligområde i forvejen vil være definerende for produktionsvirksomhedernes udfoldelsesmuligheder i forhold til støj, lugt, støv eller anden luftforurening. 

 

Samlet set er det derfor vurderet, at planlægningen for det nye boligområde ikke vil medføre skærpede vilkår for produktionsvirksomhederne.