Trafikale forhold

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Kystparken, hvorfra en mindre boligvej vil sikre vejadgang til alle boliger.
I lokalplanområdet vil der blive anlagt parkeringsbåse, så der min. vil være én parkeringsplads til hver bolig og mulighed for parkering til gæste, for eksempel som side-parkering langs vejene.

Vejen i området skal udføres som en lege- og opholdsveje med max 15. km/t. Det indebærer at der skal laves foranstaltninger som dæmper bilernes hastighed,  så vejene kan bruges til flere forskellige funktioner.

Indenfor lokalplanområdet etableres der stiforbindelser, så der både er stier inde i boligområdet og til de omkringliggende områder.