Eksisterende lokalplaner

Inden for en del af lokalplanområdet gælder lokalplan nr. 01.45.30 Bramming By, del af industriområde vest. Lokalplan nr. 01.45.30 medtager ikke hele lokalplanområdet, hvoraf en del er beliggende i landzone. Som det fremgår af § 12 vil planen, ved denne lokalplans endelige vedtagelse, blive aflyst for den del, der er omfattet af denne lokalplan.