Anvendelse

I kommuneplan 2018-2030 er området udlagt til erhvervsområde uden boliger, dvs. erhverv i form af miljøbelastende produktionsvirksomheder, levnedsmiddelfabrikker og maskinfabrikker. Der kan gives mulighed for håndværks-, distributions- og kontorvirksomhed i området. Der må ikke tillades virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 5. Der må ikke etableres virksomheder, der skærper miljøkravene til omgivelserne. Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området.

I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen i lokalplanen til erhvervsområde i form af kontorerhverv, miljøklasse 1-2 i Håndbog om Miljø og Planlægning.