Bebyggelse

Kommuneplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 60, hvilket er videreført i lokalplanen. 

Der er udarbejdet en kommuneplanændring, der ændrer kommuneplanens bestemmelse om bebyggelse i 1½ etage til 2 etager, for at gøre det muligt at opføre et kontordomicil med et moderne udtryk.