Kommuneplanændring

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse Kommuneplan 2018-2030.

Uoverensstemmelsen er følgende punkter:

- Den del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, er omfattet af en kommuneplanramme, der fastlægger, at der alene må opføres byggeri til områdets drift. Lokalplanens formål er blandt andet at give mulighed for opførelse af byggeri til kontorformål, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

- Den del af lokalplanområdet, der er beliggende i byzone er omfattet af en kommuneplanramme, der fastsætter byggehøjden til højst én etage med udnyttelig tagetage. For at give mulighed for at opføre et kontordomicil med et moderne udtryk fastlægger lokalplanen byggehøjden til to etager og 10 meter.

På den baggrund er ændring nr. 2019.35 til kommuneplanen offentliggjort samtidig med denne lokalplan, hvor der redegøres nærmere for ændringerne.

I det efterfølgende redegøres for sammenhængen mellem lokalplanen og kommuneplanændringen.