Opholdsarealer

Kommuneplan 2018-30 stiller krav om at der fastsættes bestemmelser for rimelige, velbeliggende og anvendelige opholdsarealer. Lokalplanen sikrer dette ved at der er fastsat en bestemmelse om, at der skal etableres opholdsarealer svarende til 5 % af bebyggelsens etageareal, og at disse skal anlægges som sammenhængende, velbeliggende arealer med mulighed for sol og læ.