Zoneforhold

I overensstemmelse med kommuneplanen overføres en del af lokalplanområdet fra landzone til byzone. Den del, der allerede ligger i byzone fastholdes i byzone.