Beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Bramming. Mod vest afgrænses området af Varde Hovedvej, mod øst af Industrivej, mod nord af Vardevej og mod syd grænser lokalplanområdet op til en eksisterende erhvervsvirksomhed.  

Området omfatter et areal på cirka 17.700 m².

En del af lokalplanområdet anvendes i dag som grønt område, i form af beplantingsbælte, og udlagt i græs med forårsblomster. Den resterende del af lokalplanområdet udgøres af en mindre nedlagt landbrugsejendom, som i dag står tom.

Den eksisterende bebyggelse i området består en en ældre landejendom, opført i 1907. Ejendommen er ikke registreret som bevaringsværdig. Bebyggelsen forudsættes nedrevet for at realisere lokalplanens formål om at give mulighed for opførelse af kontorbyggeri.

Langs Varde Hovedvej er et beplantningsbælte, der er plantet af daværende Bramming Kommune for at afskærme det eksisterende erhvervsområde mod hovedvejen. Beplantningen er senere blevet registreret som fredskov og skal derfor bevares med udtryk som skov.