Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et byggeri til kontorformål i to etager med fladt tag. Bebyggelsen og de tilhørende parkeringsfaciliteter og opholdsarealer skal placeres, så det eksisterende beplantningsbælte respekteres.