Anvendelse

I lokalplanen fastlægges anvendelsen til erhvervsformål i form af kontor eller lignende. Der må kun etableres funktioner med en miljøpåvirkning, der svarer til miljøklasse 1-2 i Håndbog om Miljø og Planlægning.