Bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af kontorbyggeri i to etager med fladt tag, og en højde på højst 10 meter. Bebyggelsen skal placeres indenfor to udlagte byggefelter, som er fastlagt, så det eksisterende beplantningbælte og øvrige bindinger på grunde respekteres.

Bestemmelserne i lokalplanen er fastlagt således, at byggefelt 1 skal udnyttes først, og byggefelt 2 kan tages i brug, såfremt, der er behov for en udvidelse af bebyggelsen. Rækkefølgen er fastlagt for at sikre, at der opføres et byggeri ud mod rundkørslen, som definerer overgangen mellem by og land, og sikrer at parkeringsarealer kommer til at ligge bag ved bebyggelsen. Det er hensigten, at der skal opføres et byggeri, der giver en præsentabel ankomst til Bramming fra vest.