Trafikale forhold

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Industrivej. Da der er tale om kontorformål vurderes der ikke at ske øget belastning på det omkringliggende vejnet i området.