Ubebyggede arealer

Lokalplanen fastlægger, at de ubebyggede arealer mellem bebyggelsen og Varde Hovedvej og Vardevej skal henligge som grønt areal. 

Det eksisterende beplantningsbælte er registreret som fredskov, og skal bevares med karakter af skov. 

Der er udlagt et område til parkeringsarealer syd for bebyggelsen.