Landbrugsloven

Landbrugspligten er blevet ophævet med eksisterende lokalplan for arealet.