Eksisterende lokalplaner

Inden for lokalplanområdet gælder følgende lokalplan: Lokalplan 02.12.24 - For et område til boligformål vest for Åbrinken, Gørding, vedtaget den 16. april 2006. Den væsentligste forskel mellem den gældende planer og forslaget er, at der gives mulighed for opførelse af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i to etager. Desuden er mulighederne for butik og erhverv i området begrænset med den nye plan. Som det fremgår af afsnit § 12 vil planen blive aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.