Anvendelse

I kommuneplanen er området udlagt delvist til boligformål og delvist til tekniske anlæg med mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.