Bebyggelse

Kommuneplanen fastlægger at den maksimale bebyggelsesprocent er 30% for åben-lav bebyggelse og 45% for tæt-lav bebyggelse. Desuden fastlægges den maksimale bygningshøjde i kommuneplanen til 8,5 meter. Lokalplanen udnytter kun delvist disse muligheder, da lokalplanen fastlægger bebyggelsestætheden ti max 30 % for åben-lav,35 % for tæt-lav i én etage og 40 % for tæt-lav i 2 etager.