Kommuneplanændring

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2018-2030.

I forbindelse med lokalplanen er der derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 2019.39.

I det nedenstående redegøres for sammenhængen mellem lokalplanen og kommuneplantillægget.

Lokalplanområdet er omfattet af to kommuneplanrammer; 23-010-030 (orange) og 23-010-380 (blå).