Opholdsarealer

Kommuneplan stiller krav om rimelige, velbeliggende og anvendelige opholdsarealer.

Lokalplanen sikrer dette ved at fastsætte bestemmelser om etablering af opholdsarealer, der udgør minimum 100% af etagearealet for tæt-lav boliger og minimum 25% af åben-lav boliger. Åben-lav boliger har naturligt større havearealer, som ud over de fælles friarealer tæller med som opholdsarealer.