Zoneforhold

I overensstemmelse med kommuneplanen overføres den sydlige del af lokalplanområdet fra landzone til byzone.