Spildevandsplanen

Lokalplanområdet er omfattet af Esbjerg Kommunes spildevandsplan. Området er ukloakeret i dag, men er planlagt til at være separatkloakeret.