Lokalplanens indhold

Området skal disponeres efter principperne, som fremgår af lokalplankortet, kortbilag B, og skal vejforsynes fra Aikevej. Området sammenbindes med resten af byen i form af nord-sydgående stisystemer.