Afledning af regnvand

For at sikre en hensigtsmæssig håndtering af overfladevand er der i lokalplanen fastsat krav om en maks. befæstelsesgrad for åben-lav bebyggelse på 40% og 50% for tæt-lav bebyggelse. Desuden er der mulighed for etablering af anlæg til lokal afledning af regnvand inden for området, der er udlagt til fælles friareal.

Ved brug af permeable/vandgennemtrængelige belægninger kan befæstelsesgraden reduceres. Dette lægger lokalplanen også op til.

Lokalplanen fastlægger, at overfladevand skal holdes inden for egen grund og stiller krav om at tag- og overfladevand fra mindst 65 % af ejendommens areal nedsives på egen grund.