Anvendelse

Lokalplanen opdeler bebyggelsen i to delområder; delområde 1 til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse og delområde 2 til tæt-lav bebyggelse i form af række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse og lignende til helårsbeboelse.

I lokalplanen er der desuden sikret et grønt fællesareal i den østlige del ud til stisystemet.