Bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager og 8,5 meter.

Der er fastsat en minimum grundstørrelse på 600 m2 for at sikre, at der er mulighed for varierede grundstørrelser indenfor lokalplanområdet. 

Da det med lokalplanen er vigtigt at sikre et varieret boligudbud og mulighed for at bygge det hus, man drømmer om, er der givet mulighed for forskellige tagformer. Af samme grund er bestemmelser for facadematerialer, facadeudformning, tagmaterialer og farver holdt relativt åbne. Ved tæt-lav bebyggelsen er der dog en bestemmelse, der sikrer, at tage og bygningsfacader i sammenhængende bebyggelser skal være ensartede i materiale- og farvesammensætning og form for at sikre, at der inden for den enkelte klynge  eller række er en form for samhørighed og ensartethed.