Støv og lugt

Produktionserhverv

Ifølge Planlovens §15a og §15b skal der tages hensyn til eksisterende produktionsvirksomheder ved planlægning for miljøfølsom anvendelse, herunder områder med boliger.

Der er ingen produktionsvirksomheder i nærheden af lokalplanområdet, hvorfor det ikke vurderes at være relevant.

Risikovirksomheder

Der er ingen risikovirksomheder i nærheden af lokalplanområdet, hvorfor det ikke vurderes at være relevant.