Trafikale forhold

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Aikevej via en tilslutning i lokalplanens østlige ende. Boligvejen er placeret sådan, så den fører rundt og omfatter al åben-lav bebyggelse og munder ud i en vendeplads i lokalplanens sydvestlige ende. Fra boligvejen etableres der en separat boligvej, som kører ind til området med tæt-lav bebyggelse og ind i delområdets "shared space"-område, hvor bløde og hårde trafikanter deles om trafikarealet og legende børn og de som opholder sig på arealet flytter sig for den langsomtkørende trafik.

I området er der udlagt to stier. En kort sti i lokalplanområdets nordvestlige ende, som forbinder den vestlige del af åben-lav bebyggelsen til Aikevej. Og en lang nord-sydgående sti, der forbinder Aikevej til Risagervej langs områdets østlige afgrænsning. Det er desuden muligt at forbinde tæt-lav bebyggelsen med mindre stier til den sti, der løber langs lokalplanområdet østlige afgrænsning.

For at sikre, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser i lokalplanområdet, er der et krav om minimum 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig og minimum 1,5 parkeringspladser pr. tæt-lav bolig.

Garager og carporte skal placeres minimum fem meter fra vejskel for at sikre, at der er plads til gæsteparkering på egen grund.

Der er sat krav om at overkørsler til de enkelte grunde maksimalt må være 6 meter brede.