Landbrugsloven

Lokalplanens realisering forudsætter ophævelse af landbrugspligten i lokalplanområdet. Det er ansøgers eget ansvar at søge landbrugspligten ophævet i forbindelse med lokalplanens realisering.