Anvendelse

I kommuneplantillæg 2018.27 er områdets anvendelse fastsat til lokalcenter med mulighed for at etablere butikker, der vil kunne betjene lokalområdet samt til boliger, liberale erhverv og café. Lokalplanen giver mulighed for de erhvervsmæssige anvendelser, men ikke mulighed for boligerne, da dette forventes at medfører for store miljøkonflikter.