Kommuneplanændring

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen 2018 – 30 da området i kommuneplanrammen er udlagt til grønt område.

På den baggrund er tillæg nr. 2018.27 til kommuneplanen offentliggjort samtidig med lokalplanen, hvor der redegøres nærmere for ændringerne.