Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, ca. 1,5 km fra kysten, men beliggende bag allerede eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse i lokalplanområdet vil ikke påvirke det visuelle indblik fra kysten da ny bebyggelse ikke opføres med en højde højere en op til 6,5 meter, samme højde og enkelt steder lavere end foranliggende bebyggelse.