Opholdsarealer

Jf. Kommuneplantillæg 2018.27 skal der som minimum etableres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 5 % af etagearealet ifm. erhvervsbyggeri.

 

Lokalplanen fastsætter et krav om at der i området skal etableres min. 5% opholdsareal til områdets ansatte, kunder og gæster.