Zoneforhold

I overensstemmelse med kommuneplantillæg 2018.27 overføres lokalplanområdet fra landzone til byzone ved endelige vedtagelse.