Spildevandsplanen

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Esbjerg Kommunes spildvandsplan. Det skal inddrages i spildevandsplanen gennem udarbejdelse af tillæg, hvor det vil blive omfattet af kloakopland K34, som er et spildevandskloakeret kloakopland.

Som spildevandskloakeret område udlagt til lokalcenter, skal alt regnvand nedsive på egen grund i et nedsivningsbassin. Dette reguleres med en bestemmelse i lokalplanen.