Baggrund og formål

I St. Darum findes der ingen dagligvarebutik og der foreligger et ønske om at etablere af en købmandsbutik og tankstation med tilhørende parkeringsplads og opholdsarealer. Området er beliggende centralt i St. Darum og ud til Gl. Darumvej.

Formålet med kommuneplanændringen er at udlægge et areal til butik, som skal tjene lokalområdets daglige forsyning. I lokalplancentret gives der mulighed for at anvende området til butikker, liberalt erhverv, café og tankstation samt at bebyggelse senere vil kunne omdannes til beboelse.

Ved at give mulighed for et lokalcenter i området, kan der skabes grobund for yderligere vækst og udvikling i St. Darum og derigennem sikre byen som et attraktivt sted for bosætning, samtidig med at områdets kulturhistoriske udtryk bevares, ved bebyggelsen indpasses i forhold til den omkringliggende landsby, bebyggelse og landskab.