Anvendelse

Lokalplanområdet deles i to delområder, delområde A og B, som vist på Lokalplankort, Bilag B.

Delområde A må anvendes til butikker, liberalt erhverv, café og overdækket tankstation samt pyloner. Delområde A må ligeledes anvendes til parkeringsplads, varegård, opholdsarealer, grønne arealer, vejforbindelser og overkørsel til Gl. Darumvej.  

Delområde B må kun anvendes som grønt område frihold for høj beplantning og bebyggelse for at bevare indkigget til det grønne areal bag præstegårde og indkigget til Darum Kirketårn. Dele af delområde B må anvendes til varevognes manøvreareal i forbindelse med vareindlevering, men der må ikke opsættes plankeværk, varegård eller tilsvarende.