Miljømæssige forhold

Anlægsfasen vil kunne give anledning til støj- og støjgener i omgivelserne.