Anvendelse

I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen i lokalplanen til boligområde.