Bebyggelse

Kommuneplanen sætter en maksimal bebyggelsesprocent på 30% for området, og en bygningshøjde på 1 etage med udnyttelig tagetage. Disse rammer udnytter lokalplanen fuldt ud, da dette vil understøtte områdets eksisterende struktur som villakvarter.