Klimatilpasning

Bebyggelsen i lokalplanområdet placeres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen for Esbjerg Kommune.