Kommuneplanændring

Lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med Kommuneplan 2018-2030, hvilket ikke giver anledning til en kommuneplanændring.

Der er dog i forbindelse med planlægningen foretaget en genregistrering af bevaringsværdige bygninger i området. Der er ligeledes foretaget en screening af alle huse opført 1940-1970, og en efterfølgende SAVE-registrering af de relevante bevaringsværdige bygninger fra denne tidsperiode. De heraf reviderede SAVE-værdier skal registreres ved en kommuneplanændring.

SAVE-værdierne er relevante, fordi kommunen tilstræber bygninger med SAVE-værdi 1-5 bevaret i kulturmiljøer som Tangekvarteret. Derfor er der også særlige bestemmelser i lokalplanen for disse bevaringsværdige bygninger.

I det følgende redegøres for sammenhængen mellem lokalplanen og den gældende kommuneplan.